Behöver du slipa dina formuleringar och få en ny kick i din jobbkommunikation? Vi skräddarsyr skrivkurser för dig och dina arbetsuppgifter, enskilt eller i företagsgrupp.

Du får bland annat träna på:

  • Tydlighet i text, något som skapar mindre följdfrågor och mer tid över.
  • Att förvandla ett längre textmaterial till kort och koncis information.
  • Koppla text med bild och tvärtom - vad lockar ögat? Vad förstärker ditt budskap?
  • Variera din skrivstil med nya verktyg.
  • Rensa dina texter från allt som stör mottagaren.

Kursen ges som två halvdagar eller en heldag (eller enligt önskemål). För frågor och detaljer kontakta: katarina@mustangmedia.se.

Kursledare: Katarina Danielsson, journalist, redaktör, författare.